Κουρά προβάτων

Κάθε χρόνο γίνεται η κουρά των προβάτων με τη συμμετοχή όλων των τοπικών κτηνοτρόφων.
Category
δραστηριότητες, παράδοση
About This Project

Κάθε χρόνο γίνεται η κουρά των προβάτων με τη συμμετοχή όλων των τοπικών κτηνοτρόφων.